خط مشی، اهداف و ماموریت های کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی خمین

 

کتابخانه های دیجیتال کتابخانه هایی هستند که به کاربر امکان استفاده از منابع در هر زمان و مکان را می دهند. کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی خمین به منظور دسترس پذیر کردن منابع الکترونیک منطبق با نیازهای کاربران و در راستای اهداف سازمان مادر به منظور پشتیبانی از آموزشی و پژوهشی دانشکده راه اندازی شده است.

ماموریت کتابخانه دیجیتال:

ماموریت اصلی کتابخانه دیجیتال، فراهم کردن محیطی یکپارچه و منسجم جهت تامین و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی معتبر مورد نیاز کاربران دانشکده، به منظور پشتیبانی از اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده و توانمندسازی کاربران در بهره برداری از منابع اطلاعاتی است.

اهداف کتابخانه دیجیتال:

 1. تامین دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی علمی تهیه شده از طریق کنسرسیوم تامین اطلاعات علمی وزارت بهداشت 
 2. فراهم آوری و گردآوری مواد کتابخانه ای الکترونیکی و ارائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز کاربران
 3. راهنمایی و آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی
 4. برگزاری کارگاههای آموزشی جهت توانمندسازی کاربران در بهره برداری از پایگاه ها و منابع اطلاعاتی
 5. تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه دیجیتال
 6. تهیه فایلهای راهنما و بروشور به منظور آموزش و اطلاع رسانی به کاربران در خصوص منابع و خدمات کتابخانه دیجیتال
 7. ایجاد فضای مناسب جهت استفاده بهینه از منابع و خدمات کتابخانه دیجیتال

منابع موجود در کتابخانه دیجیتال:

 1. پایگاه های اطلاعاتی پزشکی معتبر که از طریق کنسرسیوم وزارت بهداشت خریداری شده و در اختیار دانشگاه ها قرار داده می شود.
 2. منابع رایگان معتبر داخلی و خارجی که از طریق وب سایت ها قابل دسترسی هستند.
 3. سامانه های پژوهشی که توسط وزارت بهداشت راه اندازی شده اند.

 

سطوح دسترسی:

 1. کلیه کاربران کتابخانه  اعم از اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده علوم پزشکی خمین می توانند از امکانات کتابخانه دیجیتال بهره مند شوند.
 2. در حال حاضر دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی تامین شده از طریق کنسرسیوم وزارت بهداشت از طریق اتصال VPN امکان پذیر است.
 3. هر یک از اعضای محترم هیئت علمی دانشکده، با داشتن VPN مستقل می توانند در داخل و خارج از دانشکده به پایگاه های فوق دسترسی داشته باشند.
 4. سایر کاربران کتابخانه اعم از اساتید مدعو و حق التدریس، دانشجویان و کارکنان دانشکده در حال حاضر صرفاً با مراجعه حضوری به کتابخانه و برقراری اتصال VPN می توانند به پایگاه های فوق دسترسی داشته باشند.