ارتباط با کتابخانه دانشکده:

مسئول کتابخانه دیجیتال: زهرا کریمی آذر، کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

آدرس: خمین- بلوار قدس- دانشکده علوم پزشکی خمین، معاونت آموزش و تحقیقات

کد پستی: 58573-38818

تلفن: 08646221534   داخلی 104

آدرس ایمیل: diglib@khomeinums.ac.ir

فرم درخواست

Text to Identify