اخبار

دسترسی به مجموعه Web Of Science
سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸
تغییر آدرس JCR
دوشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

پایگاه های اطلاعاتی

بانک های اطلاعاتی Databases

 Medline 

   

مجلات الکترونیک E-Journals                            

 

 

کتب الکترونیک E-Books, Atlases & CME's

 Primal Picture

 

منابع پزشکی مبتنی بر شواهد  Evidence-Based Medicine Resources

(Cochrane Library (Ovid

All Ovid EBM Reviews

ACP Journal Club

 

فیلم ها و منابع چند رسانه ای(Multimedias)

Multimedia

Multimedia

Guidelines

 

منابع الکترونیک رایگان  (Free Medical Resources)

 

 

منابع داخلی(Local Resources)

پایگاه استنای علوم جهان اسلام