دسترسی به منابع مرتبط با کروناویروس در مجلات The Lancet

دسترسی به منابع مرتبط با کروناویروس در مجلات The Lancet

دسترسی به منابع مرتبط با کروناویروس در مجلات The Lancet

برای کمک به متخصصان و محققانی که در شرایط دشوار مواجهه به شیوع کروناویروس  به سر می برند و تامین منابع اطلاعاتی معتبر جهت کمک به عبور از این بحران، لانست (Lancet) یک مرکز منابع Coronavirus ایجاد کرده است. این منبع، جدیدترین محتویات بیماری کروناویروس (COVID-19) را از طریق مجلات The Lancet منتشر می کند. همه محتوای COVID-19 در این مجموعه به صورت دسترسی آزاد (Open access) در اختیار محققان قرار گرفته است

لینک دسترسی به این مجموعه به آدرس زیر می باشد:

https://www.thelancet.com/coronavirus