پایگاه های اطلاعاتی

بانک های اطلاعاتی Databases

 

 

   

مجلات الکترونیک E-Journals                            

 

کتب الکترونیک E-Books, Atlases & CME's

 Primal Picture

 

منابع پزشکی مبتنی بر شواهد  Evidence-Based Medicine Resources

 

(Cochrane Library (Ovid

All Ovid EBM Reviews

ACP Journal Club

 

 

فیلم ها و منابع چند رسانه ای(Multimedias)

 

منابع الکترونیک رایگان  (Free Medical Resources)

 

منابع داخلی(Local Resources)

Free for Subscribers

Free for Subscribers

پایگاه استنای علوم جهان اسلام

Free for Subscribers

Free for Subscribers